Télécharger les directives pour la série TINA2

1. TINA2-Guide de l'utilisateur

TINA2 Quick Start Guide

TINA2 User Manual

2. TINA2 - Logiciel de découpage - Wiibuilder

Wiibuilder2.2.1.0_MacOS(2021.12.10)

Wiibuilder2.1.6.0_Windows(2021.12.10)

3. TINA2- Logiciel de tranchage - Cura

Cura4.10.0_MacOS(20220414)

Cura4.10.0_Win64(20220414)

4. TINA2- Micrologiciel

WEEDOTINA2_V2.16.0

5. TINA2- PoloPrint Pro

Android APP Poloprint1.3.2